Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów

Do 28 stycznia 2020 r. trwa nabór marszałka województwa świętokrzyskiego kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów. Świętokrzyska Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie” realizowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 , Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”

Konkurs „STOP SPALANIU ŚMIECI!”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z 22 gmin Regionu V województwa świętokrzyskiego to jest: Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto i Gmina Połaniec, Miasto i Gmina Staszów, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Miasto i Gmina Nowy Korczyn, Miasto i Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Opatowiec, Miasto i Gmina Pacanów, Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec–Zdrój, Miasto i Gmina Szydłów, Gmina Tuczępy, Miasto i Gmina Wiślica, Miasto i...

61. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 61. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych„2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”, która odbędzie się 4 lutego 2020 r. w kinoteatrze Polonez w Skierniewicach.

Pierwsza umowa w 2020 roku

W dniu 03.01.2020r. Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Pana Artura Nadolnego podpisał z Wykonawcą Electronic Control System S.A. umowę na „Kompleksową modernizację systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”. Modernizacja współfinansowana jest z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej. Kwota wydatków kwalifikowanych związana z modernizacją wynosi 2.318.304,00 zł w tym 85% wydatków stanowi dofinansowanie ze wspomnianego programu. Kompleksowa modernizacja wykonana zostanie w...

Dostęp do wszystkich aktualności

Agroturystyka w gminie Raków (losowo wybrane gospodarstwo)

Smyków - u Zielarki

Miejscowość: Smyków 21 Nr telefonu: +48 507 076 884 Strona www: www.u-zielarki.infoturystyka.pl Adres e-mail: agroturystyka.uzielarki@wp.pl   Gospodarstwo położone w centralnej części Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, w samym środku lasu. Spacery po pięknych okolicznych lasach, ognisko i pieczenie ziemniaków, prysznic na świeżym powietrzu a to wszystko z dala od zgiełku miejskich ulic w otoczeniu lasów. Miejsce idealne do obcowania z naturą. Możliwość rozbicia pola namiotowego. Istnieje tu możliwość obserwacji zwierząt z pobliskiej ambony. Organizowane są tu mini warsztaty zielarskie zielone szkoły. Okoliczny las obfituje w grzyby i inne runo leśne (maliny...

Wszystkie gospodarstwa agroturystyczne z terenu gminy Raków

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.