Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Szydłów Oddział/Raków 05 8521 1016 2002 7004 8477 0050
 
Pozostałe podatki i opłaty lokalne: Bank Spółdzielczy Szydłów Oddział/Raków  85 8521 1016 2002 7004 7193 0078