• Raków - ponad 450 lat historii
  Raków - ponad 450 lat historii

  27 marca 1567 r. kasztelan żarnowski Jan Sienieński otrzymuje od króla kontrakt lokacyjny dla Rakowa

 • Raków - widok na Rynek
  Raków - widok na Rynek

  Po prawej stronie Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany, w tle fragment "Jeziora Chańcza"

 • "Jezioro Chańcza" - widok od strony msc. Chańcza

  To sztuczne jezioro jest miejscem wypoczynku wielu wczasowiczów

 • "Jezioro Chańcza"

  W tle panorama gminy Raków - pasma górskie - z lewej Ociesęckie, od środka do prawej Orłowińskie. W oddali "Święty Krzyż".

 • Bardo
  Bardo

  Pogranicze gminy, z lewej u dołu wąwóz Prągowiec - unikalne miejsce w Polsce, gdzie można znaleźć skamieniałości sprzed 400 mln lat

 • "Jezioro Chańcza" - widok od strony tamy
  Największy zbiornik wodny na terenie województwa świętokrzyskiego
 • Zlewisko dwóch rzek
  Zlewisko dwóch rzek

  Czarna i Łagowica tworzą zlewisko, dające początek sztucznemu zbiornikowi wodnemu - "Jezioru Chańcza" 

 • Szumsko-Kolonia - pola uprawne
  Szumsko-Kolonia - pola uprawne

  Gmina Raków jest gminą turystyczno-rolniczą. Pola uprawne i czyste lasy zajmują większość terenów gminy.

 • Koziel - panorama
  Koziel - panorama

  Zdjęcie wykonane u podnóża góry Zamczysko (422m npm.) w stronę miejscowości Ociesęki

 • Zachód słońca nad
  Zachód słońca nad "Chańczą"

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

Multimedia

Raków z lotu ptaka - wideo

Raków z lotu ptaka - fotogaleria

Widok na miejscowość Raków. W centralnej części widok na zrewitalizowany rynek, powyżej fragment "Jeziora Chańcza".

Jezioro Chańcza - fotogaleria

Jezioro Chańcza, na zdjęciu pośrodku zbiornik wodny, po bokach plaże i lasy

Realizowane projekty

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości
17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości
22 500,00 zł

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
4 247 670,38 zł

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Dofinansowanie w wysokości 
166 320 zł

cyfrowa gmina naklejka szeroka loga

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY RAKÓW

logotypy placowki wsparcia dziennego

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Miejsce realizacji projektu: Gmina Raków
Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2025
Kwota dofinansowania projektu: 2 659 505,65 zł

Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków
projekt realizowany przez Gminę Raków w Rakowie w ramach Priorytetu FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.
Numer wniosku: FESW.09.05-IŻ.00-0022/23

Szczegółowe informacje: PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY RAKÓW

ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU MIESZKAŃCÓW GMINY RAKÓW

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU
DOOR-TO-DOOR

FE POWER poziom pl 1 rgb 1

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków”, którego inicjatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie uzyskał dofinansowanie w kwocie 384 200,00 zł, które stanowi 100% kwoty projektu.

Wkład Funduszy Europejskich stanowi 84,28% - 323 803,76 zł.

Realizacja projektu będzie trwała w okresie od 01.01.2021 r. do 30.12.2022 r. z trwałością do 31.01.2024 r.

Gmina Raków Przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Gmina Raków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Gmina Raków Przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 45 osobami potrzebującymi wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu (w tym min. 29 K) w tym 3 ON (2K) z terenu gminy Raków poprzez rozwój alternatywnych form stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w 4 Klubach Seniora do 30.06.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 745 264,06 PLN

Dofinasowanie projektu z budżetu krajowego: 61 117,19 PLN

kluby seniora logotypy

Do pobrania: PLAKAT

Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chańcza wraz z doposażeniem

logotypy ue prow 2014 2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej" pn. Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Chańcza wraz z doposażeniem
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez modernizację świetlicy
w miejscowości Chańcza.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury powiązanej infrastruktury" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków

01

Gmina Raków realizuje projekt pn. „Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków”.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty przedszkoli publicznych dla 141 dzieci (63 Kobiet, 78 Mężczyzn, w tym 1 osoba z niepełnosprawnościami (1 mężczyzna) w wieku 3-6 lat poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających jakość edukacji oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego (5 Kobiet) od 01 marca 2024r. do 27 lutego 2026r.

Całkowita wartość projektu: 835 116,78 zł;
w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 743 220,14 zł.

Okres realizacji projektu od marzec 2024r. do luty 2026r.

Miejsce realizacji projektu:
Przedszkole Gminne w Rakowie ul. Łagowska 25, 26-035 Raków;
Oddziały Przedszkolne w Szumsku, Szumsko 42b, 26-035 Raków;
Przedszkole Publiczne w Ociesękach, Ociesęki 63. 26-035 Raków.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2024 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 137 000,00 zł.

 

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY RAKÓW

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 70 792,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle

baner 2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle”

Mająca na celu poprawę połączenia drogi gminnej z drogą wyższej kategorii poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Drogowle
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzania energii”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość operacji:
275 924,06 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014 – 2020: 63,63% kosztów kwalifikowanych: 175 570 zł

Wzrost Efektywności Energetycznej w Sektorze Publicznym w Gminie Raków

Wzrost Efektywności Energetycznej w Sektorze Publicznym w Gminie Raków poprzez Kompleksową Termomodernizację Budynku Urzędu Gminy

Tablica realizacji zadania

Gospodarstwa agroturystyczne

Nasza lokalizacja