Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

herb

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Michała Piaseckiego – Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zapraszamy świętokrzyskich społeczników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów do wzięcia udziału w Świętokrzyskim Okrągłym Stole ds. Pożytku Publicznego, w dniu 14 czerwca br. w Kielcach o godzinie 10:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim - Sala konferencyjna „Okrąglak”, Aleja IX Wieków Kielc 3.

Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, ale także ze strony administracji publicznej, w jaki sposób zmienić przepisy prawne, aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy rozmawiać o Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego:

 1. zmniejszeniu obowiązków formalnych w prowadzeniu działalności organizacji,
 2. przemodelowaniu form prawnych organizacji (małe, duże organizacje, fundacje, związki dla wszystkich organizacji, stowarzyszenia zwykłe) oraz odróżnieniu organizacji pozarządowej (nie dla zysku) od organizacji samorządowej, biznesowej itp.,
 3. zmianach dotyczących mechanizmu 1,5%,
 4. pełnym zwolnieniu organizacji z podatku dochodowego od osób prawnych,
 5. powierzaniu, a nie wspieraniu zlecania zadań publicznych,
 6.  ujednoliceniu trybów zlecania zadań (ustawa o sporcie, o zdrowiu itd.),
 7. powszechniejszym stosowaniu przez administrację publiczną wieloletnich umów na realizację zadań publicznych,
 8. określeniu ustawowym minimalnej procentowo kwoty budżetu JST na realizację zadań publicznych,
 9. wprowadzeniu rozliczania realizacji zadań publicznych przez rezultaty,
 10. konkursach grantowych na wspieranie sektora obywatelskiego (dla federacji, organizacji wspierających, inkubatorów),
 11. ułatwieniach dla organizacji prowadzących działalność w szkołach,
 12. zasadzie, że administracja publiczna przekazuje realizację usług społecznych w pierwszej kolejności NGO,
 13. uproszczeniach sprawozdawczości organizacji (z realizacji zadań, finansowej itd.),
 14. organizacjach nie rozliczających się z realizacji zadań publicznych,
 15. wzmocnieniu dialogu – powołaniu Rady Dialogu Obywatelskiego na poziomie krajowym oraz wojewódzkim,
 16. reprezentatywności III sektora i formalnego umocowaniu federacji/związków NGO,
 17. rozwoju wolontariatu, szczególnie młodzieżowego, pracowniczego oraz o współpracy z przedsiębiorcami,
 18. uproszczeniu form prowadzenia księgowości przez organizacje oraz o elektronicznych fakturach,
 19. podniesieniu kwoty z umów zleceń objętych ryczałtowych podatkiem dochodowym,
 20. rozwoju przedsiębiorczości NGO – ekonomii społecznej, podatku VAT itd.,
 21. cenach energii, gazu dla NGO.

Symbolicznie 21 tez jest rozpoczęciem dyskusji i zebraniem postulatów od Was – co i jak zmienić w otoczeniu formalnym funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Liczymy na Wasze doświadczenie, pomysłowość i odwagę w kreowaniu nowej rzeczywistości przyjaznego otoczenia prawnego dla organizacji.

Świętokrzyski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego organizowany jest przez:

 • Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w partnerstwie z:
 • Wojewodą Świętokrzyskim
 • Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM

Patronat honorowy:
Pani Agnieszka Buczyńska, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Program Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego:

 1. 10:00 – Otwarcie spotkania:
  Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk,
  Waldemar Weihs - Przewodniczący DRDPP, Wiceprezes WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP,
  Michał Piasecki – Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 2. 10.10 - Rozstrzygnięcie konkursu „Życzenia dla Polski” z okazji 35-lecia wyborów 4 czerwca.
 3. 10:20 – Wystąpienie Dyrektora NIW-CRSO.
 4. 10:30 – Praca warsztatowa w 5 grupach tematycznych
  1 – Formy prawne, formalności i otoczenie w działaniu organizacji;
  2 – Współpraca z administracją, pożytek publiczny;
  3 – Sprawozdawczość, księgowość;
  4 – Dialog obywatelski, reprezentatywność sektora pozarządowego;
  5 – Wolontariat – swobody działalności NGO w obszarze wolontariatu.
 5. 12:30 – Podsumowanie.

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu mogą zgłaszać swoje uczestnictwo wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do udziału w Świętokrzyskim Okrągłym Stole ds. Pożytku Publicznego, zapraszamy Pełnomocników ds. Współpracy z NGO; przedstawicieli Wojewódzkiej, Powiatowych oraz Gminnych Rad Pożytku Publicznego a także Przedstawicieli NGO z terenu woj. świętokrzyskiego (jedna osoba z danej Organizacji).