Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

Gminny Dzień Strażaka

W sobotę 4 maja w Ociesękach odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka z udziałem Wójta Gminy Raków Damiana Szpaka, Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Marcina Charuby, Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach bryg. Mariusza Góry oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Daleszyce Tomasza Guza. W uroczystościach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek OSP z gminy Raków: z Chańczy, Szumska, Ociesęk, Rakowa i Woli Wąkopnej oraz z zaprzyjaźnionych jednostek z Belna, Cisowa, Daleszyc i Lechowa. Przybyli także radni Gminy Raków, sołtysi, mieszkańcy Ociesęk oraz zaproszeni goście.

Obchody rozpoczęto mszą św. w intencji strażaków w kościele parafialnym, a następnie w towarzystwie orkiestry z Daleszyc nastąpił przemarsz na plac przed remizą. Tam po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu odbyły się uroczystości z okazji Dnia św. Floriana. W ich trakcie najbardziej zasłużonym strażakom wręczono medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaki „Strażak Wzorowy” oraz „Za wysługę lat”, a członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali brązowe odznaki MDP.

Głównym elementem uroczystości było oficjalne poświęcenie i przekazanie jednostce OSP Ociesęki dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych: MAN TGM 18.320 oraz STAR 266. Po poświęceniu pojazdów przez kapelana powiatowego strażaków ks. Łukasza Zygmunta i proboszcza ociesęckiego ks. Andrzeja Zawadzkiego został wręczony przez komendanta PSP akt przekazania pojazdu MAN. Poruszający był moment, w którym honorowy prezes OSP Ociesęki Stanisław Micjalczyk nadał MAN-owi imię STASZEK. W ten sposób strażacy z Ociesęk postanowili uczcić swojego byłego prezesa, który w 2001 roku reaktywował jednostkę.

Koszt zakupu pierwszego w historii OSP Ociesęki nowego samochodu MAN został w całości sfinansowany ze środków publicznych, w tym ponad połowa kwoty została przekazana przez Gminę Raków ze środków budżetowych oraz Funduszu Sołeckiego wsi Koziel i Ociesęki. Pozostałe środki przekazały: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW, Komenda Główna PSP, Fundacja ENEA, Województwo Świętokrzyskie i Powiat Kielecki. Zakup używanego samochodu STAR 266 był możliwy dzięki darowiznom przekazanym przez licznych fundatorów i darczyńców, w tym samych strażaków OSP Ociesęki.

Na zakończenie oficjalnej części obchodów przedstawiciele OSP Ociesęki wręczyli wszystkim fundatorom i darczyńcom pamiątkowe grawertony z podziękowaniami za wsparcie przy zakupie samochodów.

Na licznie zgromadzonych mieszkańców Ociesęk i okolic czekały dodatkowe atrakcje ufundowane przez organizatorów: plac zabaw dla dzieci oraz poczęstunek wojskową grochówką i kiełbaskami z grilla, a na zakończenie potańcówka na świeżym powietrzu.


Prezes OSP Ociesęki
/-/ Janusz Juszczyk