Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 2024 zdjęcie grupowe

Przyznawany przez Prezydenta RP medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiony został w 1960 r. i stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Właśnie tym wspaniałym odznaczeniem 23 marca 2024 r. uhonorowane zostały pary zamieszkujące gminę Raków.

Na zaproszenie wójta gminy Raków Damiana Szpaka oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rakowie Anny Stanek przybyli: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana, kierownik referatu badań historycznych Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Marzena Grosicka.

Dokonano uroczystego wręczenia medali, które otrzymali:
Aldona i Adam Barabaszowie z Rakowa;
Danuta i Eugeniusz Dąbrowscy z Ociesęk;
Zenona i Marian Fortuńscy z Ociesęk;
Halina i Zdzisław Głodowiczowie z Wólki Pokłonnej;
Jadwiga i Stanisław Grusieccy z Życin;
Bogumiła i Tadeusz Kaczmarczykowie z Barda;
Irena i Marian Kulińscy z Rakowa;
Zofia i Marian Łazarscy z Rembowa;
Henryka i Jerzy Oczoś z Głuchowa;
Teodora i Marian Rzepa z Korzenna;
Henryka i Marian Skalscy z Rakowa;
Stanisława i Stanisław Skowrońscy z Ociesęk;
Marianna i Stanisław Strzeleccy z Radostowa;
Barbara i Jerzy Wójcikowie z Życin;
Krystyna i Władysław Zemsta z Ociesęk.

50 lat przeżyli wspólnie nieobecni na wydarzeniu:
Danuta i Jerzy Kosińscy z Życin.

„Złotym parom” odśpiewano „sto lat”, a na salę wjechał okazjonalny tort.

W części artystycznej wystąpiły zespoły Rakowskie Fijołecki oraz Siema.

Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat przeżytych w zdrowiu i spokoju oraz następnych uroczystości jubileuszowych.

Dariusz Jóźwik