Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

XIII Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych 2024

Niedziela Palmowa, to ważny dzień w Kościele katolickim, święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Obecnie przynosimy palmy do Kościoła jako symbol początku nowego życia.

Aby podkreślić wagę tego wydarzenia i podtrzymać tradycję wykonywania palm, gmina Raków wraz z Wójtem Damianem Szpakiem, po raz XIII przygotowała konkurs palm wielkanocnych. Do konkursu przystąpiło 11 zgłoszonych prac. Wszystkie palmy były piękne i wykonanie ich na pewno zajęło dużo czasu.

Po obradach jury w składzie: Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana, Proboszcz Parafii Raków Paweł Mackiewicz, Proboszcz Parafii Ociesęki Andrzej Zawadzki i Proboszcz Parafii Bardo Tomasz Weryński, którzy oceniali palmy w dwóch kategoriach.

Pierwsza kategoria to Szkoły, Przedszkola i Świetlice: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Szumsku, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Bardzie, III miejsce zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociesękach.

Natomiast w kategorii Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora i Stowarzyszeń: I miejsce zajęło KGW w Szumsku, II miejsce Klub Seniora w Ociesękach, III miejsce zajęło KGW "Życinianki" w Życinach.

Zgodnie z tradycją, poświęcone przez kapłana palmy mają chronić nas przed nieszczęściem i chorobami. Zachęcamy zatem do udziału w święcie Niedzieli Palmowej, która w tym roku przypada na dzień 24 marca. Zwycięzcą serdecznie gratulujemy, wszystkim zaś życzymy spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.