Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

Herb Gminy Raków

Zgodnie z ustawą Dz.U. z 2023r. poz. 1469, która nałożyła obowiązek na Gminę Raków prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i niezwłocznie dostarczenie do Urzędu Gminy Raków.

Wypełnione druki prosimy składać do Urzędu Gminy Raków w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30-15:00 oraz wtorek: 7:30-17:30) lub wysłać za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków.

Druk zgłoszenia dostępny do pobrania jest w Urzędzie Gminy Raków oraz w załączniku do powyższej informacji.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji oraz podpisać umowę na odbiór nieczystości.