Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

001 plakat produkt i dzidzictwo
Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie pt. „Produkt i dziedzictwo – promocja lokalnych zasobów gminy Raków i obszaru LGD Białe Ługi”, który uzyskał dofinasowanie
w ramach konkursu 1.1.6. Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD.

W ramach projektu zaplanowano wiele działań na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które mają na celu promowanie produktów lokalnych i dziedzictwa kulturowego gminy Raków i obszaru LGD Białe Ługi.

Łączna wartość grantu wynosi 11 000,00 zł. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów zużywalnych do realizacji działań projektowych.

Paulina Szewczyk

001 plakat produkt i dzidzictwo