Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 

001 wierzba iwa 2

Informujemy, że Gmina Raków w ramach umowy nr 5/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Gminą Raków otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego w wysokości 2 500,00 zł na realizację zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Raków"

W ramach ww. pomocy finansowej zakupiono 75 sztuk drzew i krzewów miododajnych:

- głóg jednoszyjkowy 5 szt,

- głóg dwuszyjkowy- 26 szt.

- lipa szerokolistna- 12 szt.

- wiciokrzew pomorski- 15 szt,

- wierzba iwa- 17 szt.

Zakupione drzewa i krzewy miododajne nasadzone zostały na działkach będących własnością gminy Raków (działka nr ewid. 3160/1 w msc. Raków) oraz na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych w msc. Koziel, w msc. Ociesęki, działka nr w msc. Lipiny, w msc. Zalesie, w msc. Raków oraz w msc. Rembów.

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.