Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

krowy 1 pixabay cc0 450

Z dniem 1 stycznia 2018 roku rusza dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła. Program powstał na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej chorób IBR/IPV i/lub BVD/MD w stadach bydła objętych programem.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Koszty uczestnictwa obejmujące pobieranie próbek i badania laboratoryjne oraz nadzór Inspekcji Weterynaryjnej będzie ponosił hodowca. W programie mogą uczestniczyć stada zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Hodowca bydła dokonuje zgłoszenia uczestnictwa w programie do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku.
W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.