zboze 03 pixabay 450

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podjął decyzję o utworzeniu Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na 2017 r dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa,  ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.

Pszenica ozima
1.    ARKADIA
2.    LINUS
3.    NATULA
4.    SKAGEN
5.    MULAN
6.    PLATIN
7.    KWS OZON
8.    ARTIST
9.    FAKIR
10.    MARKIZA

Pszenica jara
1.    BOMBONA
2.    ARABELLA
3.    KWS TORRIDON
4.    GOPLANA
5.    TYBALT
6.    MANDARYNA
7.    HARENDA
8.    KAMELIA

Ziemniak bardzo wczesny
1.    ARIELLE
2.    DENAR
3.    LORD
4.    VIVIANA


Ziemniak średniopóźny i późny
1.    JELLY
2.    MONDEO


Pszenżyto ozime
1.    ALGOSO
2.    BOROWIK
3.    BORWO
4.    FREDRO
5.    TOMKO
6.    TULUS
7.    WIARUS
8.    MELOMAN

Jęczmień jary
1.    BASIC
2.    ELLA
3.    FARIBA
4.    IRON
5.    NATASIA
6.    OBEREK
7.    SKALD
8.    SOLDO
9.    RUBASZEK

Ziemniak wczesny
1.    BELLAROSA
2.    GWIAZDA
3.    OWACJA
4.    VINETA

Żyto ozime
1.    DAŃK. AMBER
2.    DANK. DIAMENT
3.    DOMIR
4.    BRASETTO F1
5.    SU STAKKATO F1
6.    SU PERFORMER F1

Owies
1.    BINGO
2.    BRETON
3.    KREZUS
4.    ZUCH
5.    MACZO
6.    SIWEK
7.    KOMFORT
8.    HARNAŚ

Ziemniak średniowcześny
1.    SATINA
2.    TAJFUN

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.