Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

mini zdjecie 1

Grafika: Biały napis na zielonym tle "Zwolnienie z opłat na rynku towarów rolno-spożywczych". W tle kłos zboża. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach uprzejmie informuje, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

klon tatarski1

Gmina Raków w odpowiedzi na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przystąpiła do projektu pn.,,Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska i bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim".

W ramach projektu Województwo Świętokrzyskie sfinansowało zakup drzew miododajnych  -4 szt. - klonu tatarskiego i 10 szt. surmi (katalpy) , które Gmina Raków nasadziła na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1441/6 w miejscowości Raków.

 

owce pixabay license 3437467 640

Obraz: Stado owiec na pastwisku. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom owiec, kóz lub świń o obowiązku dokonywania spisu zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia.

logo ARiMR niebieskie 800

Obraz: Niebieski napis na białym tle - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z lewej strony logo ARiMR. 

 

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. placówki ARiMR (Biura Powiatowe; Oddziały Regionalne; Centrala) są nieczynne.

Zainteresowani, którzy planują tego dnia złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", które kończy się właśnie 24 grudnia, mogą to zrobić za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej nadanej w oddziałach Poczty Polskiej.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.