Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
kasztanowce
 
Urząd Gminy w Rakowie zachęca do wzięcia udziału w 7 edycji akcji, pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP, której celem jest grabienie liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka.

Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się na stronie  http://www.pomozmykasztanowcom.pl
 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.