Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Infografika - niebieski napis na białym tle "1 lipca 2021", żółty napis na białym tle "złóż deklarację, czarny napis na żółtym tle "www.zone.gunb.gov.pl"

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. 

Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej  1 MW.

FORMA SKŁADANIA

  • Deklaracje będziemy składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem  https://zone.gunb.gov.pl/  lub w formie papierowej. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu, sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany
  • Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Raków deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków w godzinach pracy urzędu.

TERMINY SKŁADANIA
Składanie deklaracji drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej rozpoczyna się  1 lipca 2021 r.
Na wysłanie deklaracji mieszkańcy  będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.
W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budolwanego: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynkow-faq

Delkaracje dostępne są pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

ulotka 1

ulotka 2

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja-A-30.06.2021.pdf)Deklaracja-A-30.06.2021.pdf
Rozmiar: 0.25 MB | Pobrano: 85 razy
Pobierz plik (Deklaracja-B-30.06.2021.pdf)Deklaracja-B-30.06.2021.pdf
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 65 razy

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.