Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

woda water 321524 640 pixabay license

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił  nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Wnioski można składać od 1 lipca 2020 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

W ramach programu finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzają do zatrzymania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym sprzętem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu ,,Moja Woda"

Uwaga: W przypadku domów nono budowanych wypłata dotacji może nastąpić tylko po zgłoszeniu/uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

 

Więcej informacji dotyczących warunków dofinansowania, regulaminu naboru  na stronie WFOŚiGW w Kielcach: http://www.wfos.com.pl/program-czyste-powietrze/1024-oglosze-nie-o-naborze-program-moja-woda

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.