Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

natura

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach planuje uruchomić linię kredytową dla mieszkańców biorących udział w gminnym projekcie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach.

Z aktualnych założeń dotyczących finansowania OZE ze środków RPO wynika, że dofinansowanie do instalacji wyniesie 60 %, zatem mieszkaniec musi pokryć pozostałe 40%.

Mając powyższe na uwadze WFOŚiGW rozważa możliwość udzielania pożyczek mieszkańcom, którzy nie posiadają środków na wkład własny. Byłaby to pożyczka zwrotna udzielana na następujących zasadach:

- do 95% różnicy pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi,  a dotacją ze środków RPO, oprocentowanie stałe – 3% w skali roku.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców uzyskaniem pożyczki ze środków WFOŚiGW w Kielcach na wkład własny prosimy o zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy pok. nr 11, lub telefonicznie 041/3535018 wew. 36 w terminie do końca marca 2017 r.

wfosigw

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.