Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - ochrona środowiska
|
|
Odsłony: 3602

glowny inspektorat weterynarii
Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, iż w ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby stwierdzonych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy. Jednocześnie nastąpiło pogorszenie sytuacji epizootycznej w zakresie ASF na terytorium krajów trzecich sąsiadujących z Polską, w tym na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, natomiast sytuacja epizootyczna na terytorium Białorusi pozostaje nie do końca rozpoznana. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie przeniesienia afrykańskiego pomoru świń na tę część terytorium Polski, na której choroba ta obecnie nie występuje.

Mając na uwadze wzrastające ryzyko i potencjalnie wynikające z niego poważne negatywne skutki dla gospodarski Polski, Główny Lekarz Weterynarii stoi na stanowisku, iż należy podejmować wszelkie możliwe czynności zmierzające do zminimalizowania istniejącego zagrożenia, w szczególności prowadzenie kampanii informacyjnej. Podniesienie świadomości podróżnych, mogących przywozić na terytorium Polski żywność pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich dotkniętych ASF - w kontekście zagrożenia, jakie może nieść za sobą wwóz oraz pozostawianie tej żywności w miejscach dostępnych dla dzików - może w znacznym stopniu uchronić Polskę przed rozwleczeniem tej choroby.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dostępne są informacje dotyczące ASF. Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, materiały informacyjne udostępniono pod następującym i adresami: