Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
glowny inspektorat weterynarii
Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, iż w ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby stwierdzonych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy. Jednocześnie nastąpiło pogorszenie sytuacji epizootycznej w zakresie ASF na terytorium krajów trzecich sąsiadujących z Polską, w tym na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, natomiast sytuacja epizootyczna na terytorium Białorusi pozostaje nie do końca rozpoznana. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie przeniesienia afrykańskiego pomoru świń na tę część terytorium Polski, na której choroba ta obecnie nie występuje.

Mając na uwadze wzrastające ryzyko i potencjalnie wynikające z niego poważne negatywne skutki dla gospodarski Polski, Główny Lekarz Weterynarii stoi na stanowisku, iż należy podejmować wszelkie możliwe czynności zmierzające do zminimalizowania istniejącego zagrożenia, w szczególności prowadzenie kampanii informacyjnej. Podniesienie świadomości podróżnych, mogących przywozić na terytorium Polski żywność pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich dotkniętych ASF - w kontekście zagrożenia, jakie może nieść za sobą wwóz oraz pozostawianie tej żywności w miejscach dostępnych dla dzików - może w znacznym stopniu uchronić Polskę przed rozwleczeniem tej choroby.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dostępne są informacje dotyczące ASF. Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, materiały informacyjne udostępniono pod następującym i adresami:

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.