Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - ochrona środowiska
|
|
Odsłony: 283

agroenergia poziom rgb 1024x356

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków na zadanie pn. „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Pula środków w formie dotacji przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań wynosi 
2 800 000,00 zł.

Termin składania wniosków od 01.10.2021 do 30.09.2025 r.  lub do wyczerpania środków.

 

Beneficjentami programu mogą być:

  1. Osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo rolne.
  2. Osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Wnioski należy składać do WFOŚiGW w Kielcach za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Kielcach pod linkiem

http://www.wfos.com.pl/nabor-wg-zasad/1107-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii