ceeb gunb

Urząd Gminy w Rakowie przypomina,  że od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej  1 MW.

 

FORMA SKŁADANIA

  • Deklaracje możemy  składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem  https://zone.gunb.gov.pl/ . Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu, sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany
  • Deklarację można złożyć w formie papierowej listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Raków deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

TERMINY SKŁADANIA
Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają  12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.( od 1 lipca 2021 roku)
W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynkow-faq

Deklaracje dostępne są pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.