smog

Niska emisja jest zjawiskiem dotykającym zarówno miasta jak i obszary typowo wiejskie. Szczególnie dobrze można ją zaobserwować każdej jesieni i zimy jako zadymienie unoszące się, i często, w przypadku bezwietrznej pogody, utrzymujące się w pobliżu domów opalanych przez indywidualne kotłownie oraz jako zanieczyszczenie powietrza w bezpośrednim obrębie drogi. Definicja niskiej emisji mówi o zanieczyszczeniach wydobywających się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m.

Główną przyczyną niskiej emisji są niskosprawne piece i kotły na paliwa stałe, w szczególności na węgiel i jego odmiany (koks, muł węglowy, flot…). Niestety spalanie węgla w starych kotłach c.o. czy w piecach kaflowych powoduje, że w procesie spalania powstają duże ilości pyłów i substancji chemicznych takich jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) włącznie z benzo(α)pirenem, dioksyny i furany oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, a także metale ciężkie.

Substancje te mogą wywoływać różne, czasami bardzo ciężkie choroby (astmę oskrzelową, kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego, a także bezpłodność). Mogą też pogarszać stan chorych cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca czy układu oddechowego (nawet w powiązaniu z zachorowaniem na obturacyjne zapalenie płuc) i alergii.  W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do nadciśnienia, a nawet zawału serca. Mogą także zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

wfosigw

Niska emisja może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. W jej wyniku pojawiają się wady genetyczne u dzieci, a także częściej występuje u nich ostra choroba układu oddechowego.

Mając to na uwadze Gmina Raków chce ubiegać się o dofinansowanie na działania ograniczające to szkodliwe zjawisko. Pierwszym niezbędnym krokiem w tym celu jest przygotowanie dokumentu planistycznego tzw. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest on konieczny w przypadku wielu konkursów, w tym przede wszystkim związanych ze wsparciem udzielanym z Funduszy Europejskich.

Dokument będzie gotowy do połowy bieżącego roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.