Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 droga

W ramach zawartej w dniu 24 maja br. w Urzędzie Gminy w Rakowie umowy, wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. wykonało przebudowę czterech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Ociesęki, Wólka Pokłonna, Korzenno i Rakówka.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.