Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

projekt dokumentu

Wójt Gminy Raków zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków. Celem konsultacji jest zapoznanie Państwa z w/w dokumentem, przedstawienie zawartych w nim założeń oraz zebranie uwag i opinii.

smog2

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w naszej gminie są piece i kotły na paliwo stale o niskiej sprawności, wykorzystywane w budynkach mieszkalnych, usługowych,  gospodarczych i innych. Sposobem na poprawę jakości powietrza, którym wszyscy przecież oddychamy jest inwestowanie w nowe rozwiązania, w tym: w wymianę starych kotłów na nowe, termomodernizację budynków, instalacje odnawialnych źródeł energii.

ekologia

Niska emisja w gminie Raków.

Od kilku miesięcy trwają  prace nad opracowaniem dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków na lata 2016-2020, którego opracowanie zostało dofinansowane w 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

smog

Informujemy, że Gmina jest na ukończeniu realizacji projektu pn.: Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Raków. Projekt uzyskał 80% dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, co zostało potwierdzone umową podpisaną w dniu 07.04.2016.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.