Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W załączeniu sprawozdanie z X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2018.

01

Gmina Raków po raz kolejny przyłączyła się do Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. X już edycja w ramach XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin jak zawsze rozpocznie się w Dzień Matki (26 maja) a zakończy w Dzień Dziecka (1 czerwca).

W załączniku kalendarz imprez w gminie Raków. Zapraszamy do uczestnictwa.

Europejski tydzien sportu STMiG2016

W załączeniu prezentujemy sprawozdanie z VIII Europejskiego tygodnia sportu dla wszystkich XXII Sportowy turniej miast i gminy 2016

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.