Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

swiss contribution

Wójt Gminy Raków z wielką satysfakcją informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

W terminie od 1 lutego do dnia 4 marca 2016 r. w ramach projektu „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” jednostki uprawnione mogły składać wnioski o dotacje.

W ramach ogłoszonego naboru Gmina Raków opracowała wniosek pt. "Dziedzictwo, kultura i przyroda – potencjałem rozwoju gminy Raków". Przedstawiony projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i otrzymał dotację w kwocie 50 000,00 złotych. Autorami wniosku o są: Paulina Szewczyk i Halina Łukasik.

Celem zaplanowanych w projekcie działań jest rozwój lokalny, poprawa jakości życia mieszkańców ziemi Rakowskiej oraz regionu Gór Świętokrzyskich.

Cele szczegółowe projektu to: rozwój lokalny z wykorzystaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także wykorzystanie zasobów lokalnych prowadzących do podnoszenia oferty turystycznej regionu w tym do rozwoju produktów turystycznych.

Cele projektu będą realizowane poprzez warsztaty rękodzieła ludowego, wydarzenia i widowiska dla społeczności lokalnej, publikacje o gminie Raków itp.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Raków do aktywnego udziału w działaniach projektowych.

Paniom: Paulinie Szewczyk i Halinie Łukasik gratuluję sukcesów na polu skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.