Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia pn. "Tajemnica ognia i wody", które odbyło się w dniu 25.06.2016 r. w Rakowie.

regulamin

Gra terenowa organizowana jest w ramach projektu pt.„Dziedzictwo, kultura i przyroda – potencjałem rozwoju gminy Raków"
Realizowanego w ramach programu:  „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

swiss contribution

Wójt Gminy Raków z wielką satysfakcją informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

W terminie od 1 lutego do dnia 4 marca 2016 r. w ramach projektu „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” jednostki uprawnione mogły składać wnioski o dotacje.

W ramach ogłoszonego naboru Gmina Raków opracowała wniosek pt. "Dziedzictwo, kultura i przyroda – potencjałem rozwoju gminy Raków". Przedstawiony projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i otrzymał dotację w kwocie 50 000,00 złotych. Autorami wniosku o są: Paulina Szewczyk i Halina Łukasik.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.