Drukuj
Kategoria: 500 plus
|
|
Odsłony: 1758


Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Podpowiadamy, kto, jak i gdzie powinien to zrobić.


Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+" na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus", jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

 

Główne zasady bez zmian

Rządowy program „Rodzina 500 plus" to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.
Więcej na temat świadczenia 500+ znajdziesz w informatorze „Rodzina 500 plus".

Kiedy złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Jakie dokumenty muszą być przedstawione?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

O wniosku i wymaganych załącznikach przeczytasz http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Szczegółowe informacje na temat nowego okresu świadczeniowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sienieńskiego 19, 26–035 Raków, pokój nr 1 lub dzwoniąc pod numer telefonu 41 353 52 01 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Na temat programu Rodzina 500+ uruchomiono również specjalną infolinię w Województwie Świętokrzyskim pod numerem telefonu: 41 342 14 15 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sienieńskiego 19, 26–035 Raków, pokój nr 1 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Pod wskazanym linkiem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/ sprawdzisz, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych wyżej kanałów on-line.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji, możesz skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatora „Rodzina 500 plus" http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ .