001

W ramach realizowanego zadania publicznego pt. „Artystyczna integracja" – działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu gminy Raków Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie zorganizowało projekt dla mieszkańców gminy Raków.

01
 
Informujemy, że rozpoczyna się nabór przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego oraz województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych z zakresu praktycznego rozwiązywaniu problemów techniczno-organizacyjnych i technologicznych firm, przy wykorzystaniu nowatorskiej metodyki TRIZ - Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Specyficzna cecha TRIZ to: prostota uzyskiwanych rozwiązań, niskie koszty realizacji i minimalna ilość prób poprzedzających wdrożenie.

01
 
Teatr Zbożowy prowadzony przez Fundację Studio TM ogłasza nabór do projektu  „Akademia Kreatywności”. Zapraszamy osoby zainteresowane teatrem w wieku od 10 do 13 lat na zajęcia teatralne prowadzone metodą zwaną dramartyzmem polegającą na treningu dziesięciu aspektów osobowości takich jak: koncentracja, zmysły, wyobraźnia, fizyczne ja, mowa, emocje, intelekt, energia życiowa , wiara w siebie, konsekwencja.

inkubator3sektora
 
Inkubator Trzeciego Sektora w Łagowie serdecznie zaprasza członków i przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.