Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

alarm 2

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 odbędzie się trening w ramach Systemu Ostrzegania i Alarmowania - z budynków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Raków nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).Celem treningu jest sprawdzenie procedur ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza oraz jednoczesne upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu Powatania Warszawskiego

Ogłoszenie alarmu - sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.
Odwołanie alarmu - sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.

Sygnały w powyższym dniu prosimy traktować, jako ćwiczebne.

 tabela sygnałów alarmowych

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.