Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie serdeczne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie pt. „Najpiękniejsza pisanka”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie kompozycji pisanki o minimalnej wysokości 15 cm (maksymalna wysokość pisanki nie może przekroczyć 40 cm) przy zastosowaniu dowolnych technik artystycznych nawiązujących elementami do kolorystyki regionu świętokrzyskiego.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wójt Gminy Raków oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie.

Prace należy dostarczyć do dnia 03.04.2023 r. do godziny 16.00 do Świetlicy środowiskowej „Tęcza” w Rakowie, ul. J. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II oraz III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Działanie konkursowe organizowane jest w ramach realizowanego zadania publicznego pt. Pamięć i tradycja – aktywizujące działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Paulina Szewczyk

 

REGULAMIN KONKURSU - Najpiekniejsza pisanka 1

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.