Logo OSP na straży

W styczniu br. rozpoczęła się realizacja ogólnopolskiego projektu „OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA” Jest on efektem współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Fundacją Odzyskaj Środowisko oraz firmą MB Recycling. W ramach projektu będzie prowadzona zbiórka elektrycznych śmieci oraz edukacja ekologiczna. Zebrane elektrośmieci zostaną poddane recyklingowi, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska.


Z terenu gminy Raków jako pierwsza do realizacji projektu zgłosiła się Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach, która zajmie się zbiórką zużytego sprzętu na terenie gminy Raków.

Co odbieramy?
Duże AGD: pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, piekarniki elektryczne
Małe AGD i RTV: żelazka, kuchenki mikrofalowe, drukarki, komputery, monitory, telewizory itp.

Jak odbieramy?
W planach jest odbiór elektrośmieci przez strażaków bezpośrednio od mieszkańców, bez potrzeby dowożenia ich do remizy. Sprzęt wystarczy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu zbiórki. Jeśli będzie taka potrzeba, cięższy sprzęt druhowie pomogą wynieść ze wskazanego pomieszczenia.

Harmonogram zbiórki:
Sobota 18 marca od godz. 9:00: Celiny, Smyków, Mędrów, Nowa Huta, Korzenno, Koziel, Ociesęki, Wólka Pokłonna

O zbiórce w pozostałych miejscowościach naszej gminy poinformujemy w najbliższym czasie.

POZBĄDŹ SIĘ ELEKTRYCZNYCH ŚMIECI, WSPIERAJ ŚRODOWISKO I OSP

Plakat dla mieszkańców

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.