Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 poz. 225) 

Informuję o rozpoczęciu konsultacji  społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Raków oraz lokalnych partnerów społecznych  i gospodarczych , w szczególności działającymi na terenie Gminy Raków,  organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do projektu  Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030

Projekt Strategii dostępny będzie w okresie konsultacji tj . od 9 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. na;

- stronie internetowej Gminy : https://rakow.pl

-  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raków:  https://bip.rakow.pl

Jednocześnie w dniach 17 marca 2023 r. o godz.11:00 i 23 marca 2023 roku o godz. 9:00 odbędą się spotkania konsultacyjne .

Wszystkie osoby zainteresowane mogą składać uwagi i propozycje do projektu Strategii w terminie od 9 marca 2023 roku do 12 kwietnia 2023 roku poprzez formularz uwag – dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy Raków , który należy wypełnić i przesłać na adres:

- e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  pisemnie na adres Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków

- osobiście do Sekretariatu Urzędu  Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

 

Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

 

ZAŁĄCZNIKI: 
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Raków w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Raków z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030

Strategia Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Raków

Formularz zgłaszania uwag do Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Raków oraz Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.