Grupa osób podczas wycieczki, w tle stare zabudowania mieszkalne i sakralne 

Pod koniec września uczestnicy projektu pt. Kulinarne spotkania w kuchni – warsztaty kulinarne tradycyjnych dań związanych z ziemią rakowską i regionem świętokrzyskim, uczestniczyli w wyjeździe do Parku Etnograficznego w Tokarni.

Celem wyjazdu było ukazanie uczestnikom działań elementów dawnego wiejskiego życia – a najlepszym do tego miejscem był właśnie nasz regionalny Park Etnograficzny w Tokarni. Uczestnicy podczas działania mogli uczestniczyć w 2 lekcjach muzealnych, które swoją tematyką nawiązywały do tradycji kulinarnych naszego regionu.

 

Panie animatorki odpowiedzialne za naszą grupę chętnie opowiadały o dawnych tradycjach kulinarnych ziemi świętokrzyskiej, chętnie dzieliły się swoją wiedzą i opowiadały skąd dawniej brano pomysły na dania i jak wyglądała praca w kuchni.

zadanie publiczne logo kulinarne 2022 gotowe

Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy przygotowali dawną potrawę charakterystyczną dla regionu świętokrzyskiego prażuchy.

Paulina Szewczyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.