Osoby wspólnie przygotowujące posiłki

W ramach realizowanego zadania publicznego pt. Kulinarne spotkania w kuchni – warsztaty kulinarne tradycyjnych dań związanych z ziemią rakowską i regionem świętokrzyskim, zorganizowano różne działania majce na celu zachęcenie młodego i starszego pokolenia do wspólnych warsztatów i spotkań, których celem była integracja międzypokoleniowa oraz wymiana doświadczeń, a przede wszystkim pielęgnacja dawnych tradycji kulinarnych ziemi rakowskiej i regionu świętokrzyskiego. Zajęcia umożliwiły spotkanie się dwóch pokoleń - dzieci i młodzieży wraz z seniorami.

 

Działania projektowe realizowano od lipca do końca października. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy działań wspólnie przygotowywali kolejne dania związane z naszym regionem oraz ziemią rakowską powstały m.in. kugiel, dzionie oraz słodkie wypieki.

Warsztaty przygotowywania dawnych słodkich wypieków cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas działań powstało kila rodzajów dawnych ucieranych babek i prostych ciast.

Najpiękniejszym efektem spotkań kulinarnych działań była wspólna praca. Młodsi uczestnicy działań chętnie słuchali seniorów i zadawali pytania dotyczące różnych dań.
Podczas spotkań wszyscy wspólnie pracowali – dzieciom i młodzieży wspólna praca w kuchni sprawiała ogromną radość, każdy chciał być odpowiedzialny za jakąś część przygotowywanego dania. Po działaniach w kuchni nad daną potrawą wszyscy - dzieci, młodzież oraz seniorzy - uczestniczyli we wspólnej degustacji.

zadanie publiczne logo kulinarne 2022 gotowe

Wspólne spotkania, rozmowy, wymiana wiedzy i doświadczeń, a w szczególności wspólna praca umożliwiły nie tylko aktywne i ciekawe spędzanie czasu wolnego, ale przede wszystkim zniwelowały i przełamały barierę pomiędzy pokoleniami.

Serdeczne podziękowania po raz kolejny kieruję do wszystkich pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Ociesęk, Szumska i Rakowa za włączenie się do działań warsztatowych.
Podziękowania kieruję również do seniorów oraz osób prowadzących Kluby Seniora w Ociesękach i Rakowie za współpracę.

Paulina Szewczyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.