039 Święto Odzyskania Niepodległości

Dwudniowe uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości odbyły się w dniach 10-11 listopada 2022 r. w gminie Raków.

10 listopada – budynek po byłej szkole podstawowej w Rakowie

Odbyła się uroczysta akademia patriotyczna z inicjatywy wójta gminy Raków Damiana Szpaka oraz proboszcza parafii Raków ks. Pawła Mackiewicza. Gościliśmy wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Renatę Janik, która obdarowała uczestników spotkania biało-czerwonymi flagami oraz członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusza Ścianę.

Spotkanie rozpoczęło się wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie uczestnicy wysłuchali programów słowno-muzycznych. Zaprezentowali się:

Szkoła Podstawowa w Szumsku – taniec "Polonez" w wykonaniu Pozytywnie Zakręconej Ferajny pod kierunkiem Agnieszki Chodakowskiej.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rakowie w utworach: „Uwierz Polsko”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „Przybyli ułani pod okienko”. Opiekunowie: Marzanna Gałęzowska i Wioleta Banak.

Szkoła Podstawowa w Bardzie w utworach: „Ojczyzno ma” i „Mury” oraz w wierszach: „Tam w moim kraju” i „11 listopada”. Uczniów przygotowały: Magdalena Madej i Małgorzata Kosela.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociesękach w utworach: „Uwierz Polsko”, „Pieśń o legionach”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” i „Żeby Polska była Polską”. Uczniowie przygotowani zostali przez Mirosławę Foryś-Nowak.

Rakowskie Fijołecki w utworach: „Pożegnanie ułana” i „Nie szukaliśmy śmierci” pod kierunkiem Magdaleny Wojsy i Justyny Dąbrowskiej.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom, opiekunom i dyrektorom szkół za włączenie się w przygotowanie akademii.

11 listopada – Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany i Plac Wolności w Rakowie

Tradycyjne już 11 listopada odprawiona została przez proboszcza ks. Pawła Mackiewicza oraz ks. Patryka Kowalika msza św. w intencji ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie.

Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik na rakowskim rynku. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a delegacje instytucji, organizacji, placówek oświatowych i ochotniczych straży pożarnych złożyły wieńce i kwiaty.

Wójt gminy Raków Damian Szpak odczytał okolicznościowy list posła na Sejm RP Anny Krupki, natomiast słowa do zebranych skierował członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka.

Dziękujemy wszystkim za udział w uczczeniu 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Dariusz Jóźwik

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.