001 Rozładunek części rzeczy z gminy Raków

Finał akcji „Szafowanie dla Bartoszka” odbył się 22 października 2022 r. w miejscowości Otoka w gminie Łoniów. W trakcie pikniku odbywał się załadunek worków z używaną odzieżą. Tego trudnego zadania podjęli się lokalni strażacy i wolontariusze.

Gminę Raków reprezentowałem wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie Anną Adamczyk. Mama Bartoszka była pod wrażeniem ilości przekazanych z naszej gminy rzeczy i dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję, a w szczególności mieszkańcom gminy Raków, którzy dołączyli do zbiórki.

Zebrane rzeczy będą transportowane do województwa zachodniopomorskiego. Zostaną posortowane i zważone, a za każdy kilogram Bartoszek otrzyma złotówkę. Jeżeli zebranych zostanie powyżej 100 ton, wówczas za każdy kilogram otrzyma pięć złotych. Wierzymy, że liczba ta zostanie osiągnięta, gdyż według naszych szacunków z samej tylko gminy Raków przekazaliśmy ok. 10 ton, a po załadowaniu ciężarówki z przyczepą stan dosyć dużego magazynu został zaledwie naruszony.

Przypominamy, że trzeba zebrać ponad 10 mln zł. Do chwili obecnej zebrano 1,2 mln. zł. Dlatego też cały czas trwa zbiórka pieniędzy. Lek trzeba podać zanim masa chłopca osiągnie 13,5 kilograma. Obecnie waży ponad 10 kilogramów. W trakcie pikniku odbywała się zbiórka pieniędzy poprzez sprzedaż gorących dań, kawy, herbaty, przekąsek, ciasta, kiełbaski, a także loteria fantowa na którą przekazaliśmy drobne upominki. Wszystko obsługiwane przez osoby z kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych.

Podziękowania dla patronów akcji – wójta gminy Raków Damiana Szpaka, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie Anny Adamczyk.

Szczególnie serdecznie dziękujemy bezpośrednim realizatorom zbiórki – druhom strażakom, którzy poświęcili wolną sobotę 15 października z OSP Chańcza, OSP Ociesęki, OSP Raków, OSP Szumsko i OSP Wola Wąkopna.

Dziękujemy także:
- strażakom z OSP Lechów oraz parafianom z Drugni za włączenie się w zbiórkę;
- pracownikom Referatu Usług Komunalnych Urzędu Gminy Raków za transport i przeładunek rzeczy do Otoki;
- proboszczom z naszych parafii za odczytanie apelu do mieszkańców.

Oczywiście największe podziękowania dla naszych wspaniałych mieszkańców, jak powiedziała mama Bartoszka „za każde serce”.

Nie przestawajmy pomagać. Szczegóły na siepomaga.pl/bartosz-jedrasik.

Dariusz Jóźwik
koordynator

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.