002 Powstanie fundacja

Nadszedł koniec lata i przyszedł czas na podsumowanie mijającego sezonu wakacyjnego w naszym regionie. Obecna sytuacja skłoniła lokalnych przedsiębiorców do spotkania się i otwarcia dyskusji w sprawie szeroko rozumianych możliwości społeczno-gospodarczego rozwoju ziemi rakowskiej.

Powstała inicjatywa szerszego spojrzenia na problem zbiornika wodnego Chańcza, nie tylko z perspektywy podmiotów realizujących działalność bezpośrednio nad zbiornikiem Chańcza, ale także przez osoby które na co dzień działają w innych branżach i instytucjach, co pozwala im na zupełnie inne oderwane od stereotypów spojrzenie na problemy naszej największej atrakcji turystycznej. Aby dyskusja była jednak realna i celowa na miejsce spotkania wybrano Hotel Chańcza Pana Macieja Grzejszczyka w Chańczy.

Uczestnicy spotkania wspólne wysłuchali opinii przedsiębiorców, którzy na co dzień prowadzą działalność na zalewem, rozmawiano o stale zmniejszającym się ruchu turystycznym w naszym regionie, o braku infrastruktury, dodatkowych atrakcji poza wodą i konkurencji innych zbiorników wodnych, które odebrały prymat naszej 40 letniej Chańczy.

Podkreślam, iż spotkanie nie miało na celu aby uczestnicy ponarzekali na otaczający nas marazm i brak perspektyw rozwoju, ale aby znaleźć rozwiązanie i opracować koncepcję trwałego oraz dynamicznego rozwoju całego regionu, gdyż przedsiębiorcy to ludzie którzy na co dzień stykają się z zadaniami i problemami na pozór nie do rozwiązania, a jednak dzięki swojemu uporowi, inwencji oraz determinacji w działaniu starają się przeciwstawiać sprawom trudnym i rozwiązywać problemy w myśl zasady, że niemożliwe nie istnieje. W wyniku długiej i burzliwej dyskusji uczestnicy spotkania wspólnie ustalili stan faktyczny oraz „naszkicowali” potrzeby oraz oczekiwania co do rozwoju zbiornika i gminy Raków.

Rozmówcy byli zgodni co do tego, iż potrzebna jest formalna grupa wsparcia ludzi z naszego terenu, których wspólnym i nadrzędnym celem będzie opracowanie koncepcji rozwoju terenów okalających zbiornik Chańcza, padło kilka ciekawych propozycji m.in. takich jak ścieżka rowerowa dookoła zalewu Chańcza, budowa promenady łączącej Raków ze zbiornikiem z ławeczkami i oświetleniem gdzie można będzie spacerować i dotrzeć do nowej plaży, parku linowego lub baru które w przyszłości powstaną w okolicy „Zielonego stoku".

Zasygnalizowano także, iż niezbędne jest prowadzenie cyklicznych imprez plenerowych, które na stałe wpiszą się w letni kalendarz gminy Raków. W końcowej fazie dyskusji uczestnicy postanowili, iż jedynym sposobem na realizację zamierzeń jest powołanie fundacji, która scali podmioty i pozwoli na wspólną realizację planów i możliwość kolejnych spotkań w przedmiotowej sprawie, a także będzie prowadzić działalność stypendialną promującą uzdolnioną młodzież.

W związku z powyższym ogłaszam konkurs na nazwę fundacji, która powstanie w najbliższym czasie. Dla osoby która wymyśli nazwę komisja konkursowa przewidziała cenną nagrodę. Ważne jest aby nazwa wiązała się jednocześnie ze słowami aktywny, społeczny, lokalny. Nazwa może być kilku wyrazowa i powinna być w języku polskim.

Mając nadzieję, iż za działanie odpowiadają nasi przedsiębiorcy życzę sobie oraz nam wszystkim pozytywnej zmiany w naszym najbliższym otoczeniu. Myślę, że każde bezinteresowne działanie na rzecz rozwoju jest wartością dodaną samą w sobie.

Zgłoszenia proszę wysyłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie e-maila - "konkurs".

Sekretarz spotkania
Anna Lewandowska

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.