Slajd1

 

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie jako realizator zadania publicznego dofinasowanego ze środków województwa świętokrzyskiego zorganizowało w okresie wakacyjnym działania sportowe dla dzieci i młodzieży związane z aktywnością sportową. Działania realizowano w ramach projektu pt. Lubię to! – wakacyjne działania sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Raków.

W dniu 17 sierpnia 2022 roku zorganizowano drugi rowerowy rajd, który był niezwykle wymagającym działaniem dla uczestników projektu, na szczęście pogoda nam sprzyjała i nie było w tym dniu upałów, dlatego też podjęliśmy ambitny plan przejażdżki rowerowej do pomnika Wybranieckich położonego w malowniczych Lasach Cisowskich na terenie gminy Daleszyce.

Początek rajdu miał miejsce przy świetlicy w Rakowie. Kolejnym razem mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży postanowiliśmy wybrać jak najbezpieczniejszą trasę przejazdu, dlatego też pojechaliśmy się w kierunku Drogowli z których przejechaliśmy w kierunku Mędrowa, a następnie udaliśmy się do drogi głównej 764. Po dojechaniu do rozjazdu udaliśmy się na ścieżkę rowerową, którą przejechaliśmy do celu naszego rowerowego rajdu.

logo projet sportowy 2

Uczestnicy działania nie mieli okazji jeszcze przejeżdżać tą trasą, dlatego też przejazd profesjonalnym asfaltowym szlakiem rowerowym był dla niech bardzo atrakcyjny i sprawiał dużo radości. Po dojechaniu do celu rajdu mogliśmy zapoznać się z historią miejsca oraz zaobserwować piękne bukowe lasy.

W drodze powrotnej uczestnikom sił dodawały szybkie zjazdy z niewysokich pagórków umiejscowionych na ścieżce oraz satysfakcja z odległości jaką przejechali. W rajdzie rowerowym uczestniczyło 28 osób. Trasa rajdu wyniosła 42,5 km.

Założenia projektowe umożliwiły również uczestnikom projektu udział w pieszym rajdzie, który został zorganizowany w dniu 6 lipca 2022 r. Trasa rajdu prowadziła z Rakowa w kierunku Rembowa przez leśne i polne ścieżki. W rajdzie uczestniczyło 21 osób. Dla uczestników rajdów GTS Raków w ramach projektu zapewnił poczęstunek w postaci wody, batonika oraz owocu.

Serdecznie podziękowania składamy rodzicom oraz nauczycielom - wolontariuszom pełniącym dodatkowa opiekę podczas rajdów.

Paulina Szewczyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

„Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

           logotypy

W związku realizacją przez Gminę Raków projektu pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, informujemy, iż Gmina Raków prowadzi otwarty nabór do Klubów Seniora w Rakowie, w następujących miejscowościach oraz liczbie dostępnych miejsc: Raków- 15 miejsc, Ociesęki - 10 miejsc, Bardo - 10 miejsc, Szumsko - 10 miejsc. Łącznie. Gmina dysponuje 45 miejscami dla osób starszych.

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa zostały określone w Regulaminie Klubu Seniora, stanowiącym załącznik nr 1.
REKRUTACJA
Informujemy, że rekrutacja w ramach projektu pn. Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu odbywa się w terminie od 01.07- 10.07.2021
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (sekretariat) – w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 oraz stronie internetowej: https://rakow.pl

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

REGULAMIN_KLUBU_SENIORA_RAKÓW.doc

deklaracja_uczestnictwa_Rakow.doc

Formularz_zgloszenowy_rekrutacja_Rakow.doc

oswiadczenie_uczestnika_Rakow.doc

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Gmina Raków Przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Gmina Raków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Gmina Raków Przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 45 osobami potrzebującymi wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu (w tym min. 29 K) w tym 3 ON (2K) z terenu gminy Raków poprzez rozwój alternatywnych form stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w 4 Klubach Seniora do 30.06.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 745 264,06 PLN

Dofinasowanie projektu z budżetu krajowego: 61 117,19 PLN

kluby seniora logotypy

Do pobrania: PLAKAT