Slajd1

 

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie jako realizator zadania publicznego dofinasowanego ze środków województwa świętokrzyskiego zorganizowało w okresie wakacyjnym działania sportowe dla dzieci i młodzieży związane z aktywnością sportową. Działania realizowano w ramach projektu pt. Lubię to! – wakacyjne działania sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Raków.

W dniu 17 sierpnia 2022 roku zorganizowano drugi rowerowy rajd, który był niezwykle wymagającym działaniem dla uczestników projektu, na szczęście pogoda nam sprzyjała i nie było w tym dniu upałów, dlatego też podjęliśmy ambitny plan przejażdżki rowerowej do pomnika Wybranieckich położonego w malowniczych Lasach Cisowskich na terenie gminy Daleszyce.

Początek rajdu miał miejsce przy świetlicy w Rakowie. Kolejnym razem mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży postanowiliśmy wybrać jak najbezpieczniejszą trasę przejazdu, dlatego też pojechaliśmy się w kierunku Drogowli z których przejechaliśmy w kierunku Mędrowa, a następnie udaliśmy się do drogi głównej 764. Po dojechaniu do rozjazdu udaliśmy się na ścieżkę rowerową, którą przejechaliśmy do celu naszego rowerowego rajdu.

logo projet sportowy 2

Uczestnicy działania nie mieli okazji jeszcze przejeżdżać tą trasą, dlatego też przejazd profesjonalnym asfaltowym szlakiem rowerowym był dla niech bardzo atrakcyjny i sprawiał dużo radości. Po dojechaniu do celu rajdu mogliśmy zapoznać się z historią miejsca oraz zaobserwować piękne bukowe lasy.

W drodze powrotnej uczestnikom sił dodawały szybkie zjazdy z niewysokich pagórków umiejscowionych na ścieżce oraz satysfakcja z odległości jaką przejechali. W rajdzie rowerowym uczestniczyło 28 osób. Trasa rajdu wyniosła 42,5 km.

Założenia projektowe umożliwiły również uczestnikom projektu udział w pieszym rajdzie, który został zorganizowany w dniu 6 lipca 2022 r. Trasa rajdu prowadziła z Rakowa w kierunku Rembowa przez leśne i polne ścieżki. W rajdzie uczestniczyło 21 osób. Dla uczestników rajdów GTS Raków w ramach projektu zapewnił poczęstunek w postaci wody, batonika oraz owocu.

Serdecznie podziękowania składamy rodzicom oraz nauczycielom - wolontariuszom pełniącym dodatkowa opiekę podczas rajdów.

Paulina Szewczyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.