logo projet sportowy 2

Wakacje już za nami, jednak nie można powiedzieć że tegoroczny wakacyjny czas wolny dzieci i młodzież zamieszkująca teren gminy Raków spędziła nieciekawie i w sposób mało aktywny. Dzięki otrzymanej dotacji z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 1 700,00 zł Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie zorganizowało różne działania sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania projektowe obejmowały organizacje zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej oraz piesze i rowerowe rajdy, które organizowane były na terenie gminy Raków oraz gminy Daleszyce.

Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Łącznie w ramach projektu w okresie wakacji zorganizowano 11 spotkań. Zajęcia prowadzone były przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Uczestnicy działania udoskonalili umiejętności sportowe, rozwinęli umiejętności związane z taktyką i organizacją gry w ataku i obronie oraz wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą przepisów i sędziowania oraz zasad fair play.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również piesze i rowerowe rajdy, które umożliwiały uczestnikom aktywne spędzanie wakacyjnego czasu wolnego. Rajdy umożliwiły uczestnikom sprawdzenie swoich umiejętności oraz wytrzymałości podczas przemierzania rowerem tras Green Velo po zróżnicowanym terenie – leśnym, asfaltowym. Również podczas pieszych rajdów uczestnicy mogli przemierzyć znaczne odległości i czerpać z tego wielką radość. W ramach działania zorganizowano 2 rajdy rowerowe i 1 rajd pieszy.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rakowie pani Mirosławie Foryś za bezpłatne udostepnienie hali sportowej oraz wyposażenia sportowego na rzecz realizacji projektu dla dzieci i młodzieży.

 

Paulina Szewczyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.