011 II Senior Festiwal w Łopusznie

W dniu 25 sierpnia 2022 roku, Seniorzy z Klubów Seniora z Gminy Raków uczestniczyli w II Senior Festiwalu w Łopusznie.

Występy odbywały się w trzech kategoriach:soliści, duety oraz zespoły. Wydarzenie prowadzone było przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Pana Mariusza Łuszczyńskiego i Kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego Pana Sławomira Stelmaszczyka.

Zwycięscy Festiwalu odebrali nagrody i statuetki, nie zabrakło jednak dyplomów i gratulacji dla wszystkich uczestników. Klub Seniora z Szumska otrzymał specjalną nagrodę od Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik, która to była Ambasadorką Festiwalu.

Wśród zaproszonych gości byli : zastępca Dyrektora Departamentu Pan Arkadiusz Ślipikowski, wójtowie i radni wspierający swoich Seniorów, również Wójt naszej Gminy Pan Damian Szpak.

Dziękujemy za zaproszenie i organizację Festiwalu dla Seniorów Pani Wójt Gminy Łopuszno Irenie Marcisz.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.