01 park linowy

Gminne Towarzystwo Sportowe jako realizator projektu Rakowska Akademia Fundacji PZU Edycja nr 2! miało możliwość zorganizować we współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Rakowie oraz Gminą Raków różnorodne wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej ukierunkowane na poznawanie historii, sztuki, kultury oraz związane
z aktywnym i pożytecznym spędzaniem czasu wolnego.

logo fundacja duze podstawowe poziomprawa RGB


W ramach działań projektowych uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rakowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do Zamku Królewskiego w Chęcinach, gdzie przewodnik oprowadził grupę uczniów po zamku opowiadając ciekawe historie związane z dawnymi mieszkańcami zamku. Wyjazd cieszył się zainteresowaniem dzieci, które pomimo niedużej odległości od naszego Rakowa nie były jeszcze na Zamku w Chęcinach.

Kolejnym zamkiem jaki uczniowie szkoły mogli zwiedzić w ramach wyjazdu organizowanego w ramach projektu był Zamek w Ogrodzieńcu. Zamek w Ogrodzieńcu jest jednym z wielu zamków znajdujących się na szlaku Orlich Gniazd. Uczestniczące w wyjedzie dzieci i młodzież dzięki barwnym i ciekawym opowieściom przewodnika mogli odbyć niezapomnianą podróż w czasie i zrozumieć jak dawniej żyło się w warowniach, jak były wyposażone, z czego robiono okna i jakie historie do dziś kryją średniowieczne warownie i ich lochy. Zwiedzanie zamku, izby tortur sprawiło na uczniach nie lada wrażenie, niezwykłym zainteresowaniem uczestników wyjazdu cieszyła się izba tortur, która przedstawiała zrekonstruowane narzędzia do dręczenia i torturowania przestępców i więźniów.

Kierunkiem kolejnego wyjazdu była Warszawa. Uczestnicy mogli zwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie i wziąć udział w dwóch lekcjach muzealnych związanych z tematyką starożytnej Grecji oraz dawnymi wierzeniami ówczesnego greckiego społeczeństwa. Podczas lekcji muzealnych przewodnik oprowadził grupy po wystawach związanych tematycznie ze starożytnością oraz mitologią. Uczestnicy mogli zapoznać się z dawnymi bogami greckimi ich atrybutami oraz z życiem jakie prowadzili ówcześni mieszkańcy starożytnej Grecji. Po zakończonej wizycie w muzeum wspólnie z uczestnikami pod kierunkiem przewodnika zobaczyliśmy najważniejsze miejsca w Warszawie – Grób Nieznanego Żołnierza wraz ze zamianą warty, Starówkę w Warszawie, Pomnik Syrenki, Ogród Saski. Wyjazd był niezwykle udany i sprawił na uczestnikach ogromne wrażenie.

Kolejnymi działaniami projektu były wyjazdy rekreacyjno – sportowe, które miały za zadanie sprawić uczestnikom radość i przyjemność, ukazać różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promować aktywny styl życia. W ramach działania zorganizowaliśmy wyjazd do Kręgielni w Kielcach, Parku Linowego w Kielcach i na baseny tropikalne do Kielc.

Wyjazdy umożliwiły uczestnikom nie tylko wzbogacenie wiedzy z różnych dziedzin – szczególnie z historii ale umożliwiły im radosne i aktywne spędzenie czasu wolnego wśród rówieśników.
Realizacja zaplanowanych działań była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Fundacji PZU.

Paulina Szewczyk

Działania projektu sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.