007 Stulatek

W dniu 16 lipca 2022 r. mieszkaniec Gminy Raków Pan Stanisław Zdziebło obchodził swoje setne urodziny. Pan Stanisław urodził się 16 lipca 1922 r. w miejscowości Czarna (obecnie Wólka Pokłonna). Aktualnie przebywa w Pomu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w Gminie Bogoria.

Z okazji setnych urodzin 19 lipca 2022 r. Dostojnemu Jubilatowi wizytę złożyli Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak oraz przedstawiciele samorządu Gminy Bogoria. Pan Wójt składając najserdeczniejsze życzenia szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu wręczył Szanownemu Jubilatowi pamiątkowy dyplom, bukiet kwiatów oraz skromny upominek. Nie zabrakło również urodzinowego tortu, odśpiewania "200 lat!" oraz symbolicznego toastu za zdrowie Jubilata.

W tej wzruszającej chwili Panu Stanisławowi towarzyszyła najbliższa rodzina. O ciepłą, domową atmosferę podczas uroczystości zadbała Dyrektor DPS Pani Anna Gawlik- Maj organizując wraz z pracownikami i mieszkańcami DPS-u przyjęcie na cześć Jubilata.

Gratulujemy Panu Stanisławowi tak pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych!

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.