podatki pixabay CC0 450

Szanowni Państwo,
zapraszamy osoby ze szczególnymi potrzebami na Dzień Otwarty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kielcach.

Cel spotkania

W czasie wizyty przedstawimy Państwu udogodnienia, jakie wprowadziliśmy, aby zwiększyć dostępność naszych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Zaprezentujemy procedury, urządzenia i nowe możliwości realizacji usług w naszym urzędzie.

Data i miejsce spotkania

KIEDY: 16 lipca 2022 r. (sobota), w godz. 10:00 – 12:00
GDZIE: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, ul. Wróbla 17

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

§ w jaki sposób pomożemy Ci, jeśli jesteś osobą niedosłyszącą, niesłyszącą, niedowidzącą lub niewidomą?
§ jak przygotowaliśmy się na Twoją wizytę, jeżeli poruszasz się na wózku lub korzystasz z kul?
§ jak możesz skontaktować się z nami i załatwić sprawę internetowo?

spotkaj się z nami – zapraszamy!

Chętnie przyjmiemy także wszelkie uwagi i propozycje dalszego usprawnienia naszej pracy.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.