Dzieci i dorośli na płycie Rynku w Rakowie

Z inicjatywy Wójta Gminy Raków pana Damiana Szpaka dniu 19 czerwca na rynku w Rakowe zorganizowano wydarzenie dla dzieci i młodzieży celebrujące wyczekiwany i ważny dla wszystkich dzieci dzień - Dzień Dziecka.

Celem wydarzenia była realizacja różnych działań skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców ukierunkowanych na rodzinne spędzanie czasu wolnego.

W ramach planowanego wydarzenia dla dzieci i młodzieży zorganizowano różnorodne działania. Zorganizowano 3 konkursy plastyczne. Najmłodsze dzieci biorące udział w wydarzeniu wzięły udział w konkursie pt. „Moja ulubiona zabawka”, dzieci starsze tworzyły rysunki związane z tematyką konkursu pt. „Cudowną rodzinę mam”, natomiast młodzież wykonała plakaty związane z tematem profilaktycznym „Uzależnieniom – NIE!”. W ramach konkurów powstały kolorowe rysunki przedstawiające ulubione misie, lalki, autka, cudowne szczęśliwe rodziny oraz plakaciki – ostrzegające o zgubnych skutkach różnych uzależnień. Laureaci konkurów plastycznych otrzymali nagrody rzeczowe w postaci puzzli i gier planszowych ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie.


Podczas pikniku nie mogło zabraknąć konkurencji zręcznościowych – ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodziezy cieszyły się konkursy grupowe oraz zadania zręcznościowe wykonywane w parach. Uczestnicy wydarzenia świetni bawili się przy tworzeniu gazetowej gąsienicy, zbijaniu balonów czy różnych konkurencjach wodnych.


Dla wszystkich uczestników konkursów i zmagań zręcznościowych przygotowano nagrody rzeczowe ufundowane przez GKRPA w Rakowie. Słodką nagrodę pocieszenia w postaci cukierków, lizaków i batoników dla wszystkich dzieci uczestniczących w przygotowanych zabawach przygotował Wójt Gminy Raków pan Damian Szpak.

Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci cieszyły się zaprezentowane przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie samochody strażackie oraz zorganizowana kurtyna wodna, która była ważnym punktem zabaw dla dzieci przynoszącym orzeźwienie w ten upalny dzień.

Ogromną uciechę najmłodszym uczestnikom zabaw sprawiało również wykonywanie własnych ogromnych baniek.

Podczas wydarzenia Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie przygotowało wystawę fotograficzną promująca działania projektu pt. „Rakowska Akademia Fundacji PZU Edycja Nr 2!”.

W ramach kolejnych zmagań konkursowych przygotowano konkurs wiedzy o Rakowie i Gminie Raków. Działania konkursowe realizowano w dwóch kategoriach wiekowych - dla dzieci młodszych
i młodzieży. Pytania konkursowe obejmowały czasy historyczne dawnego miasta Rakowa oraz teraźniejsze fakty związane z gminą i organizowanymi na jej terenie wydarzeniami oraz atrakcjami przyrodniczymi.

Kolejnym działaniem był konkurs skierowany do najmłodszych dzieci wraz z rodzicami. Tematem konkursu było sprawdzenie znajomości uczestników z zakresu bajek, baśni i legend.
Nagrody rzeczowe w konkursie wiedzy historycznej o gminie Raków oraz w konkursie ze znajomości bajek i baśni ufundowali Radni Gminy Raków: pani Daria Hamera, pan Kazimierz Karwat, pani Danuta Król, pani Dorota Masternak, pan Stanisław Stemplowski oraz pani Teresa Strzelecka.

Atrakcją wydarzenia były dmuchane zjeżdżalnie oraz wata cukrowa i popcorn, które w tym dniu były bezpłatne. Dla dzieci niesamowitą frajdą było spotkanie bajkowych postaci Myszki Miki
i Misia Chase’a, z którymi najmłodsi chętnie pozowali do fotografii.

Serdecznie podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które sprawiły, że ten dzień był tak kolorowy i szczęśliwy szczególnie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy:
Wójtowi Gminy Raków panu Damianowi Szpakowi, Radnym Gminy Raków, którzy ufundowali nagrody i upominki dla dzieci, Pani Anecie Łata Przewodniczącej Gminnej Komisji Pozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wszystkim działaczom GKRPA w Rakowie za przekazane wsparcie na rzecz realizacji wydarzenia.
Prezesowi, Naczelnikowi oraz Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie za wszelką pomoc i wsparcie działań.
Serdecznie podziękowania kieruję do osób, które okazały niezbędną pomoc organizacyjną i wsparcie w dniu wydarzenia: pani Annie Barabasz, pani Agnieszce Brogowskiej, panu Dariuszowi Jóźwikowi, pani Dorocie Kuca, panu Sławomirowi Olsińskiemu.

Paulina Szewczyk

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.