01 Lolek z ciszy niepokalanej
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rakowie, 5 czerwca br. - w Dniu Zesłania Ducha Świętego - wystawili w rakowskim kościele pw. Św. Trójcy spektakl pt. „Lolek z ciszy niepokalanej”, przypominając parafianom postać papieża Polaka, a głównie jego dzieciństwo i drogę do świętości. Należy tu wspomnieć, iż premiera przedstawienia miała miejsce w szkole 18 maja w dniu 102. urodzin Karola Wojtyły – patrona szkoły, na którym to uroczystym wydarzeniu z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli, gośćmi byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu kieleckiego i gminy Raków, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorowie placówek oświatowych i kulturalnych oraz emerytowani nauczyciele z terenu gminy. W trosce o wychowanie młodego pokolenia od najwcześniejszych lat w duchu wartości i myśli JP II, przedstawienie zostało wystawione 20 maja także najmłodszym wychowankom placówki – przedszkolakom.

Występ artystyczny w świątyni rakowskiej zachwycił licznie zgromadzonych parafian i mieszkańców gminy, o czym świadczyło malujące się na twarzach wzruszenie i gromkie brawa oraz gorące podziękowania ks. proboszcza Pawła Mackiewicza, a także liczne polubienia i ciepłe komentarze pod postami i zdjęciami zamieszczonymi na stronach fb.

Za każdym, nawet najmniejszym sukcesem stoją zawsze ludzie. Ich współdziałanie i wsparcie, dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, wzajemna pomoc.

W tym miejscu serdeczne podziękowania kieruję do pani dyrektor – Mirosławy Foryś za podsunięcie mi pomysłu pięknego i mądrego scenariusza, za wszelkie wsparcie w przygotowaniu spektaklu, za jej przekonanie o możliwościach nauczycieli i zdolnościach uczniów. Wyrazy wdzięczności dla ks. proboszcza – Pawła Mackiewicza za zachęcenie i zaproszenie do pięknej świątyni w Rakowie oraz za wiarę w powodzenie przedsięwzięcia i za serdeczne, miłe słowa podziękowań za występ. Słowa wdzięczności składam również panu Jackowi Górskiemu, naszemu niezastąpionemu operatorowi dźwięku, za poświęcenie swego wolnego czasu i techniczną obsługę nagłośnienia. Składam też podziękowania Państwu Paulinie i Wojciechowi Gadomskim za użyczenie niezbędnych rekwizytów oraz pomoc w transporcie całej scenografii do kościoła. Pani Paulinie Szewczyk – inspektor ds. kultury UG w Rakowie dziękuję za użyczenie strojów do przedstawienia.

Serdeczne podziękowania składam również drogim rodzicom za obecność i wsparcie podczas występu swych pociech, uczennicom klasy VIIIa za wypożyczenie swoich sukienek komunijnych oraz wszystkim kochanym dzieciom i młodzieży – wspaniałym aktorom występującym w sztuce. Dziękuję także koledze Grzegorzowi Szewczykowi – wychowawcy kl. VI za miłą współpracę przy przygotowaniu całego przedsięwzięcia.

Linki do filmików z występu w kościele parafialnym w Rakowie:
https://www.facebook.com/100007677519965/videos/417700433552978/
https://www.facebook.com/100007677519965/videos/691680408578492/
https://www.facebook.com/100007677519965/videos/398948645502357/

Wioleta Banak
Nauczyciel ZSP w Rakowie - wychowawca kl. II

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.