Dzieci stojące w szeregu, trzymające w ręku dyplomy i nagrody

 

25 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej OMEGA w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022. Naszą gminę na gali reprezentowali – dyrektorzy: Mirosława Foryś, Tomasz Fortuński, opiekunowie laureatów: Beata Zawierucha i Agnieszka Gruszka oraz uczniowie: Tomasz Kijanka, Mikołaj Kosela (ZSP w Rakowie), Bartosz Wójcik, Agata Michalczyk (ZSP w Ociesękach).

W tegorocznej edycji przeprowadzono 10 konkursów przedmiotowych, do których na I etapie przystąpiło 13 643 uczniów województwa świętokrzyskiego. Tytuł laureata zdobyło 193 uczniów. Wśród nich znaleźli się dwaj uczniowie naszej szkoły: Tomasz Kijanka – laureat z chemii (opiekun Beata Zawierucha) i  Mikołaj Kosela – laureat z informatyki (opiekun Agnieszka Gruszka). Dyplomy, pamiątkowe medale oraz  słodkie piernikowe serca laureatom wręczali: wojewoda świętokrzyski – Pan Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – Pani Katarzyna Nowacka oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pan Jacek Wołowiec.

Na uwagę zasługuje również fakt, że uczeń kl. VII – Mikołaj Kosela zdobył ponadto tytuł finalisty z geografii (opiekun Agnieszka Gruszka) i historii (opiekun Grzegorz Szewczyk).

Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów. Przebyli oni trudną drogę, pokonując trzy etapy konkursów przedmiotowych. Udział w nich wymaga od ucznia ogromnego wysiłku, zaangażowania i wielu miesięcy ciężkiej pracy. Ich praca została doceniona, zdobyli najwyższy laur, który osiągają tylko najlepsi. Mamy nadzieję, że ich zapał i zaangażowanie w edukację i odniesione sukcesy będą przykładem dla innych. Serdecznie gratulujemy: Tomkowi i Mikołajowi zdobycia tytułu laureata i życzymy im dalszych sukcesów i zdobywania następnych laurów.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.