starostwo powiatowe w kielcach budynek

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Kielcach  ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu kieleckiego projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030.
Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju Powiatu Kieleckiego  na latach 2021 - 2030. Konsultacje społeczne mają zasięg otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Kieleckiego.

Termin konsultacji: od 10 do 24 stycznia 2022r.

Forma i szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji:  

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić i podpisać formularz konsultacyjny dostępny
w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 332 i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://www.powiat.kielce.pl (w zakładce ogłoszenia).

Wypełniony i podpisany formularz należy do dnia 24 stycznia 2022r.:

  • doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach
    Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne - SRPK 2030”
  • przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym, w tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne - SRPK 2030”.

Opinie i uwagi zgłoszone po terminie lub przesłane w formie innej, niż na wskazanym formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie Protokołu z konsultacji społecznych i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach w terminie do 30 dni
od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii.  

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://www.powiat.kielce.pl
(w zakładce ogłoszenia).

Wraz z w/w dokumentami udostępniamy Diagnozę strategiczną uwarunkowań rozwojowych powiatu kieleckiego, która stanowi załącznik do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030.
Diagnoza strategiczna jest dokumentem dodatkowym i nie podlega konsultacjom.

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.