001 Nowy wóz bojowy OSP Chańcza
14 października 2021 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Pojazd zabudowany jest na podwoziu MAN TGM 13.290, 4x4, wykonany przez firmę MotoTRUCK z Kielc.

Przedsięwzięcie było nie lada wyzwaniem ze względu na koszty – całość zadania wyniosła 804 420 zł, udało się to dzięki darczyńcom:
- Gmina Raków – 409 420 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 320 000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 75 000 zł.

Nowy nabytek został doposażony w nowo zakupiony sprzęt, dzięki sponsorom:
- Nadleśnictwo Łagów,
- Nadleśnictwo Chmielnik,
- Pan Marek Totoń z rodziną,
- RAK-POL Truck Sp. z o.o. Maciej Grzejszczyk,
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jarosław Milewicz.

Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy. Pojazd znacząco wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy, jakim aktualnie dysponuje OSP w Chańczy oraz umożliwi utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej. Ponadto usprawni działania ratownicze oraz możliwość szybkiej likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Zapewni szybkie i skuteczne działania w zakresie usług ratowniczych, dotyczących kwestii jak najszybszego dotarcia na miejsce zdarzenia.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy przyczyni się do usprawnienia pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Wszystkim zaangażowanym w to zadanie składamy serdeczne podziękowania.

Druhowie OSP w Chańczy

nfosigw m     wfosgw     herb Gmina Raków nowy 2016 rok

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.