Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

wójt gminy raków oraz skarbnik gminy raków podpisują umowę

 

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. została zawarta  umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Rakówka i części miejscowości Pułaczów”.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło 7 ofert.

Wykonawcą prac, zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat z Ociesęk które za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaoferowało  kwotę 4 247 670,38  zł – brutto.

 

Zakres projektu obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości ok 12 km wraz
z przyłączami, budowę pompowni wody z budynkiem technologicznym i instalacjami,
2 szt. zbiorników retencyjno - wyrównawczych po 50 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej. 

Termin realizacji – do 16 listopada  2022 r.

Projekt  dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.